Ads 468x60px

Τρίτη, 26 Μαρτίου 2013

ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

Προς
τους Συλλόγους Διδασκόντων  των σχολείων της  Γ΄ ΕΛΜΕ-Θ

Το Δ.Σ. της Γ΄ΕΛΜΕ-Θ στα πλαίσια των αποφάσεων του κλάδου( Γ.Σ. ΕΛΜΕ, Γ.Σ. προέδρων, ΟΛΜΕ) καλεί τους συλλόγους διδασκόντων των σχολείων να συνεδριάσουν και να συζητήσουν για το ΠΔ για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών καθώς και για την αξιολόγηση της σχολικής μονάδας και να δηλώσουν με κάθε τρόπο την κατηγορηματική αντίθεσή τους στην ψήφιση και στην εφαρμογή του.

Σας αποστέλλουμε τις αποφάσεις του κλάδου για την αξιολόγηση ( απόφαση- ψήφισμα Γ.Σ. Γ΄ΕΛΜΕ-Θ- απόφαση ΟΛΜΕ) καθώς και ένα υπόδειγμα (βλ.κάτω) –πρόταση για τις αποφάσεις των συλλόγων διδασκόντων.

Οι αποφάσεις των συλλόγων να αποστέλλονται στο email της Γ΄ΕΛΜΕ-Θ : gelmeth3@gmail.com«ο δάσκαλος που θα υποχρεωθεί να καταπνίξει τη σκέψη του
θα γίνει διπλά σκλάβος
ή θα καταντήσει ένας ψυχικά ανάπηρος άνθρωπος,
ανίκανος να μορφώσει άλλους»
Δ. Γληνός
Ψήφισμα για την αξιολόγηση.
Το Προεδρικό Διάταγμα για την αξιολόγηση να μείνει στα χαρτιά!
Η τρικομματική κυβέρνηση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ, συνεχίζοντας τη γενικότερη αντιλαϊκή επίθεση, έδωσε στη δημοσιότητα το Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ.) για την «αξιολόγηση των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης». Πίσω  από χίλιες δυο «αθώες» έννοιες του κρύβεται ένα ασφυκτικό σύστημα αξιολόγησης που αποτελεί κεντρικό μηχανισμό ανατροπής εργασιακών σχέσεων, ιδεολογικής χειραγώγησης και κατηγοριοποίησης σχολείων εκπαιδευτικών και μαθητών, εργαλείο απολύσεων και βαθμολογικής-μισθολογικής καθήλωσης.
Εκπαιδευτικοί σε κατάσταση «ομηρίας» , εκπαιδευτικοί που καλούνται να γίνουν «superman» για να λύσουν όλα τα προβλήματα του εκπαιδευτικού συστήματος – για τα οποία προφανώς φταίνε αυτοί και κανένας άλλος – εκπαιδευτικοί που η κάθε τους δραστηριότητα θα μετριέται στα κουτάκια και με συντελεστές. Πλαίσιο ασφυκτικό, ιεραρχικό, αντιπαιδαγωγικό.
Αυστηρός ιεραρχικός έλεγχος  και διαρκής μετατόπιση της πίεσης προς τα κάτω, με τελικό αποδέκτη τον εκπαιδευτικό και το μαθητή. Κάθε στέλεχος και βαθμίδα  ελέγχου αξιολογείται από την ικανότητά της να αξιολογεί την αμέσως επόμενη και να εφαρμόζει την κυβερνητική πολιτική.
Εκπαιδευτική διαδικασία και εκπαιδευτικός «κομμάτια»….
Η αξιολόγηση που προβλέπεται είναι πλήρως εξατομικευμένη.
Ετήσια από το διευθυντή της σχολικής μονάδας, ανά διετία ή τριετία με δύο παρακολουθήσεις (!) από το σχολικό σύμβουλο – μάλιστα για τους συναδέλφους που πηγαίνουν σε πολλά σχολεία η αξιολόγηση θα γίνεται από όλους (!) τους διευθυντές και τους συμβούλους των αντίστοιχων περιοχών

Τα κριτήρια της  αξιολόγησής μας κατατάσσονται σε πέντε κατηγορίες με πολλές υποκατηγορίες:
«α) Κατηγορία Ι - Εκπαιδευτικό περιβάλλον: αα) Διαπροσωπικές σχέσεις και προσδοκίες. ββ) Παιδαγωγικό κλίμα στη σχολική τάξη. γγ) Οργάνωση της σχολικής τάξης. β) κατηγορία ΙΙ - Σχεδιασμός, προγραμματισμός και προετοιμασία της διδασκαλίας: αα) Βαθμός πρόσληψης των δυνατοτήτων και αναγκών των μαθητών. ββ) Στόχοι και περιεχόμενο. γγ) Διδακτικές ενέργειες και εκπαιδευτικά μέσα. γ) Η κατηγορία ΙΙΙ - Διεξαγωγή της διδασκαλίας και αξιολόγηση των μαθητών: αα) Προετοιμασία μαθητών για τη διδασκαλία. ββ) Διδακτικές ενέργειες και εκπαιδευτικά μέσα. γγ) Ενέργειες μαθητών κατά τη διαδικασία μάθησης. δδ) Εμπέδωση  της νέας γνώσης και αξιολόγηση των μαθητών. δ) κατηγορία IV - Υπηρεσιακή συνέπεια και επάρκεια: αα) Τυπικές υπαλληλικές υποχρεώσεις. ββ) Συμμετοχή στη λειτουργία της σχολικής μονάδας και στην αυτοαξιολόγησή της. γγ) Επικοινωνία και συνεργασία με γονείς και φορείς. ε) κατηγορία V - Επιστημονική και επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού: αα) Τυπικά προσόντα και επιστημονική ανάπτυξη.  ββ) Επαγγελματική ανάπτυξη.

Η  εργασία του εκπαιδευτικού απογυμνώνεται από οτιδήποτε την καθορίζει  ( αναλυτικά προγράμματα - δομή εκπαίδευσης-εξεταστικό - σχέσεις εξουσίας μέσα στο σχολείο και κυρίως έξω από αυτό). Ακόμη και το ζήτημα των κοινωνικο-πολιτισμικών ανισοτήτων εξαντλείται στο στυλ διδασκαλίας του εκπαιδευτικού. Ανοίγει ο δρόμος για την ενοχοποίηση του κάθε εκπαιδευτικού χωριστά – αλλά και των εκπαιδευτικών στο σύνολό τους -  για τα πάντα από το ρατσισμό μέχρι τη σχολική διαρροή. 

Τα παραπάνω κριτήρια αντιστοιχίζονται με βάση την τετράβαθμη βαθμολογική κλίμακα και την κλίμακα 0 -100 ως εξής (άρθρο5): α) «ελλιπής»:  0 έως 30 βαθμοί, β) «επαρκής»: 31 έως 60 βαθμοί, γ) «πολύ καλός»: 61 έως 80 βαθμοί και δ) «εξαιρετικός»:  81 έως 100 βαθμοί
Οι εκπαιδευτικοί που σύμφωνα με το άρθρο 19, παρ. 5 «χαρακτηρίζονται ελλιπείς εγγράφονται στον πίνακα των μη προακτέων που προβλέπεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 8 του ν. 4024/2011» για  το ενιαίο μισθολόγιο που προβλέπει: «Οι υπάλληλοι που περιλαμβάνονται σε πίνακα μη προακτέων στερούνται του δικαιώματος για προαγωγή για τα επόμενα δυο (2) έτη».


 Αξιολόγηση – εφαλτήριο περικοπών στους μισθούς, διαθεσιμότητας, απολύσεων…..
 Οι δύο πρώτες κατηγορίες που θα χαρακτηρίζονται ως «ελλιπείς» και ως «επαρκείς» θα είναι προφανώς η μεγάλη δεξαμενή των διαθεσιμοτήτων και των απολύσεων, θα υπάρχουν ποσοστώσεις στη δυνατότητα μισθολογικής και βαθμολογικής εξέλιξης.
Ο νόμος 4024/11 για το μισθολόγιο - βαθμολόγιο στο Δημόσιο Τομέα δεν αφήνει κανένα περιθώριο για παρερμηνείες, αφού βάζει ως βασικότερη παράμετρο της μισθολογικής και βαθμολογικής εξέλιξης των υπαλλήλων την αξιολόγηση, προβλέποντας μάλιστα και τις διαβόητες «ποσοστώσεις».

Να θυμίσουμε και όλο το υπόλοιπο  νομοθετικό πλαίσιο που υπάρχει γύρω από την αξιολόγηση, από το νόμο 2986/2002 του Ευθυμίου και τον νόμο 3848/2010 της Διαμαντοπούλου. Ο Αρβανιτόπουλος επίσης στην παρουσίαση του Π.Δ. το λέει καθαρά: «Το περιεχόμενο του κειμένου αυτού αποτελεί μέρος της ευρύτερης στρατηγικής για την αξιολόγηση, που αφορά στο σύνολο των εκπαιδευτικών διαδικασιών. Βασικός σκοπός είναι η βελτίωσης της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της Εκπαίδευσης, η ορθολογική διαχείριση των πόρων, η κατάλληλη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού».

Η αξιολόγηση όχι μόνο δεν έρχεται να συμβάλλει στη στήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας, όπως λέει η κυβέρνηση σε μας και στην κοινωνία,  αλλά την υπονομεύει ανοιχτά. Αποτελεί βασικό εργαλείο για να φύγει πάνω από την εξουσία το βάρος των πολιτικών της που οδηγούν στη  διάλυση του δημόσιου σχολείου, για να ενοχοποιηθεί και να αυτοενοχοποιηθεί ο εκπαιδευτικός, για να οδηγηθεί στην ακόμα μεγαλύτερη παιδαγωγική και εργασιακή του εξαθλίωση. Συνδέεται με την προώθηση του νέου φθηνού ευέλικτου σχολείου της αγοράς (αμέσως μετά το Π.Δ. για την αξιολόγηση ακολουθεί το νομοσχέδιο για το «νέο Λύκειο» και το «νέο Τεχνολογικό Λύκειο).

Απορρίπτουμε συνολικά το Π.Δ. για την αξιολόγηση. Να αποσυρθεί τώρα.
Όχι στην αυτοαξιολόγηση, την αξιολόγηση σχολικής μονάδας και των εκπαιδευτικών
Απαιτούμε από τα Δ.Σ. ΔΟΕ και ΟΛΜΕ να μη συμμετέχουν στο διάλογο-απάτη με το Υπουργείο Παιδείας. Ζητάμε την κατάργηση όλων των νόμων για την αξιολόγηση.
Οργανώνουμε συλλογικά την ακύρωση της αξιολόγησης στην πράξη
Κανένα στέλεχος της εκπαίδευσης που αναλαμβάνει οποιονδήποτε ρόλο στην εφαρμογή της αξιολόγησης δεν έχει θέση στο συνδικαλιστικό κίνημα. Έξω οι αξιολογητές από τα συνδικάτα και τα σωματεία.
Δε συμμετέχουμε σε οποιαδήποτε διαδικασία που σχετίζεται με την εφαρμογή της αξιολόγησης (σεμινάρια, αυτοαξιολόγηση, κατάθεση φακέλου…). Δε δεχόμαστε τους αξιολογητές στην τάξη, δε συνεργαζόμαστε μαζί τους, μπλοκάρουμε την αξιολόγηση με αποφάσεις συλλόγων και στάσεις εργασίας.

Αντιπροτείνουμε: Ενιαία αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν παιδεία για όλους.

Απέναντι στο «νέο» σχολείο των δεξιοτήτων, της κατακερματισμένης γνώσης, της αγοράς, της εγκατάλειψης και της υποταγής, να προβάλλουμε το όραμά μας για ένα δωδεκάχρονο σχολείο πραγματικά δημόσιο και δωρεάν.

Με εκπαιδευτικούς μόνιμους, με σταθερή εργασία, ουσιαστική επιμόρφωση αξιοπρεπείς αποδοχές και ασφάλιση. Με παιδαγωγική ελευθερία και δημοκρατία για όλους, μαθητές, εκπαιδευτικούς, χωρίς διοικητικές παρεμβάσεις.

Ένα σχολείο που θα ανταποκρίνεται στην ανάγκη των νέων να ανακαλύπτουν τους νόμους κίνησης της φύσης και της κοινωνίας, ώστε να παλέψουν για την ανατροπή της βαρβαρότητας και την καλυτέρευση της ανθρώπινης κοινωνίας, που να δημιουργεί δημοκρατικές και ελεύθερες προσωπικότητες, που θα μαθαίνουν να συνεργάζονται, να σέβονται τη διαφορετικότητα και να δουλεύουν συλλογικά για την προσωπική και κοινωνική απελευθέρωση.

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι
Η επίθεση στο δημόσιο σχολείο και τους εκπαιδευτικούς εντάσσεται στη πρωτοφανή λεηλασία από κυβέρνηση, κεφάλαιο, ΕΕ- και ΔΝΤ των εργασιακών και κοινωνικών δικαιωμάτων μας, στην εξαθλίωση του λαού μας, στη διάλυση των δημόσιων αγαθών, παιδείας, υγείας, ασφάλισης, στην φτώχεια, αμάθεια και μετανάστευση για τα παιδιά μας, στο ξεπούλημα του κοινωνικού πλούτου , στην κατάργηση κάθε έννοιας δημοκρατικού δικαιώματος και λαϊκής κυριαρχίας.

Σε τέτοιες κρίσιμες στιγμές για το μέλλον και την ίδια τη ζωή μας μεγαλώνει η ανάγκη αλλά και η δυνατότητα για ένα μεγάλο κοινωνικό μέτωπο ρήξης και ανατροπής του μαύρου μετώπου κυβέρνησης ,ΕΕ, ΔΝΤ και κάθε επίδοξου συνεχιστή της ίδιας καταστροφικής πολιτικής. Είναι ώρα να μπει τέλος στην εποχή των διαπιστώσεων ,της διαμαρτυρίας, των εκτονωτικών κινητοποιήσεων Να κλιμακώσουμε τους αγώνες μας για να ανατρέψουμε την πολιτική κυβέρνησης, ΕΕ, ΔΝΤ.

Με ενότητα, αγωνιστικό σχέδιο, αποφασιστικότητα και αισιοδοξία
μπορούμε να τους ανατρέψουμε !
Συνάδελφοι εάν τώρα δεν εγερθούμε αύριο ίσως να είναι αργά…..

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.ΤΗΣ Γ΄ΕΛΜΕ-Θ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ TΡΑΝΟΣ ΓΙΑΝΝΑ ΛΑΘΗΡΑ


ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

 
ΠΡΟΣ …. ΕΛΜΕ …… ………….
Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α
Οι καθηγητές του………….αφού μελετήσαμε και συζητήσαμε το προεδρικό διάταγμα για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και των σχολικών μονάδων, και έχοντας υπόψη μας τα αποτελέσματα της αξιολόγησης σε χώρες της ευρωπαϊκής ένωσης, καθώς και τις αποφάσεις του κλάδου, καταλήξαμε στα εξής συμπεράσματα:

1.Με την αξιολόγηση των σχολικών μονάδων, που προωθεί το υπουργείο, θα κατηγοριοποιηθούν τα σχολεία με εμφανή στόχο το κλείσιμο «αποτυχημένων» σχολικών μονάδων, επιδιώκεται η ενοχοποίηση του σχολείου και των εκπαιδευτικών για το παραγόμενο έργο, η νομιμοποίηση της απόσυρσης της κρατικής χρηματοδότησης και η παράδοση των σχολείων σε χορηγούς πάσης φύσεως. Τα σχολεία θα αναγκαστούν να αναζητούν πόρους για τη λειτουργία τους από ιδιώτες και επιχειρηματίες και θα αξιολογούνται με βάση τους κανόνες της αγοράς. Η διαχείριση της εκπαιδευτικής καθημερινότητας χρεώνεται αποκλειστικά και μόνο στο σύλλογο εκπαιδευτικών και απενοχοποιεί την πολιτική της κυβέρνησης. Η λειτουργία των σχολείων θα γίνεται με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια ,η εκπαίδευση δεν θα έχει ενιαίο χαρακτήρα και θα προωθεί τις αρχές της ανταγωνιστικότητας, του κέρδους και του ατομισμού.

2.Το Π.Δ. για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών όχι μόνο δεν έρχεται να συμβάλλει στη στήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας, όπως λέει η κυβέρνηση σε μας και στην κοινωνία, αλλά την υπονομεύει ανοιχτά .Δε σκοπεύει να μας κάνει καλύτερους, βλέποντας τις αδυναμίες μας και με ουσιαστική επιμόρφωση να τις απαλείψει. Αντίθετα αποτελεί κεντρικό μηχανισμό ανατροπής εργασιακών σχέσεων, ιδεολογικής χειραγώγησης και κατηγοριοποίησης σχολείων εκπαιδευτικών και μαθητών, εργαλείο απολύσεων και βαθμολογικής-μισθολογικής καθήλωσης.. Θα κατηγοριοποιήσει τους εκπαιδευτικούς με τις ποσοστώσεις, θα δημιουργήσει κλίμα «ζούγκλας» στα σχολεία μεταξύ των συναδέλφων, με αντιεκπαιδευτικές και αντιπαιδαγωγικές τραγικές προεκτάσεις και στους μαθητές μας. Θα τσακίσει το συνδικαλιστικό κίνημα και τα σωματεία μας. Το βασικότερο θα οδηγήσει χιλιάδες εκπαιδευτικούς στην απόλυση και ανεργία. Με βάση το Ν.3528/2007,αν ένας υπάλληλος αξιολογηθεί αρνητικά δύο φορές, απολύεται.. Υπερασπιζόμαστε το δικαίωμα στην εργασία και είμαστε αντίθετοι μ’ αυτούς που νιώθουν ικανοποίηση με την κατάργηση θεμελιωδών εργασιακών δικαιωμάτων και την ισοπέδωσή τους, ώστε να εξυπηρετηθούν τα συμφέροντα του ιδιωτικού τομέα.
 3.  Η αξιολόγηση προωθεί τον αυστηρό, ιεραρχικό έλεγχο  και διαρκή μετατόπιση της πίεσης προς τα κάτω, με τελικό αποδέκτη τον εκπαιδευτικό και το μαθητή. Οι εκπαιδευτικοί «χρεώνονται» την επιτυχία ή αποτυχία των μαθητών τους και οι μαθητές θα διαχωρίζονται από νωρίς σε ‘καλούς’ και ‘κακούς’. Οι ‘κακοί’ μαθητές θα αποκτούν απλώς μια κατάρτιση  και θα αποτελούν το φθηνό εργατικό δυναμικό προς εκμετάλλευση. Είμαστε αντίθετοι με το διαχωρισμό των μαθητών μας, γιατί παραβιάζονται έτσι τα μορφωτικά τους δικαιώματα και η ολόπλευρη μόρφωσή τους. Οι μαθητές θα διδάσκονται ‘καινοτόμα’ προγράμματα, γιατί σ’ αυτά θα αξιολογείται ο εκπαιδευτικός και θα υποβαθμιστούν έτσι βασικά μαθήματα. Στις χώρες που εφαρμόστηκε η ‘αξιολόγηση’, η διαρροή μαθητών από τα σχολεία, αγγίζει και το 70%.

 Με βάση τα παραπάνω :
Απορρίπτουμε συνολικά το Π.Δ. για την αξιολόγηση και ζητάμε την απόσυρσή του.
Δηλώνουμε την πρόθεσή μας να μη συμμετέχουμε σε οποιαδήποτε διαδικασία σχετίζεται με την εφαρμογή της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού καθώς και της σχολικής μονάδας (σεμινάρια, αυτοαξιολόγηση, κατάθεση φακέλου). Δε δεχόμαστε τους αξιολογητές στην τάξη, δε συνεργαζόμαστε μαζί τους, μπλοκάρουμε την αξιολόγηση με αποφάσεις συλλόγων και στάσεις εργασίας .
Θεωρούμε πως αναγκαίο το εκπαιδευτικό κίνημα να προχωρήσει σε κινητοποιήσεις κάθε μορφής, ώστε το θέμα αυτό να συζητηθεί και να γνωστοποιηθεί στους γονείς, τους μαθητές και  ολόκληρη την κοινωνία και με αποφασιστικό, μαζικό αγώνα να υπερασπιστούμε την εργασία μας αλλά και το δημόσιο χαρακτήρα της εκπαίδευσης. . Θέλουμε η Παιδεία να είναι δημόσιο και δωρεάν αγαθό για όλους και όχι εμπόρευμα που θα προορίζεται για λίγους. Σχολείο που θα υπηρετεί τις λαϊκές και κοινωνικές ανάγκες.
Αντιπροτείνουμε: Ενιαία αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν παιδεία για όλους.
Απέναντι στο «νέο» σχολείο των δεξιοτήτων, της κατακερματισμένης γνώσης, της αγοράς, της εγκατάλειψης και της υποταγής, να προβάλλουμε το όραμά μας για ένα δωδεκάχρονο σχολείο πραγματικά δημόσιο και δωρεάν.
Με εκπαιδευτικούς μόνιμους, με σταθερή εργασία, ουσιαστική επιμόρφωση αξιοπρεπείς αποδοχές και ασφάλιση. Με παιδαγωγική ελευθερία και δημοκρατία για όλους, μαθητές, εκπαιδευτικούς, χωρίς διοικητικές παρεμβάσεις.
Ένα σχολείο που θα ανταποκρίνεται στην ανάγκη των νέων να ανακαλύπτουν τους νόμους κίνησης της φύσης και της κοινωνίας, ώστε να παλέψουν για την ανατροπή της βαρβαρότητας και την καλυτέρευση της ανθρώπινης κοινωνίας, που να δημιουργεί δημοκρατικές και ελεύθερες προσωπικότητες, που θα μαθαίνουν να συνεργάζονται, να σέβονται τη διαφορετικότητα και να δουλεύουν συλλογικά για την προσωπική και κοινωνική απελευθέρωση.

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥ …………………………………………………………………………………………………………………

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - rss

Πρόσφατα άρθρα του ΑLFAVITA.GR