Ads 468x60px

Κυριακή 18 Δεκεμβρίου 2016

Πιλοτική εφαρμογή της Περιγραφικής Αξιολόγησης μαθητών

Γ΄ ΕΛΜΕ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ         Θεσσαλονίκη 18/12/2016

Πρ. Κορομηλά 51 τκ 54622                                  

 e-mail:  gelmeth3@gmail.com

τηλ. Επικοινωνίας 6979850143


Πιλοτική εφαρμογή της Περιγραφικής Αξιολόγησης μαθητών

 Με πρόσκληση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) οι σύλλογοι διδασκόντων καλούνται να αποφασίσουν τη συμμετοχή τους μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου στην πιλοτική εφαρμογή ενός προγράμματος που είναι ασαφές, χωρίς να γνωρίζουν το περιεχόμενο και το πλαίσιο. Το υποστηρικτικό – επιμορφωτικό υλικό ΘΑ διαμορφωθεί, οι σύμβουλοι ΘΑ επιμορφωθούν το Γενάρη, ενώ σύμφωνα με τις διευκρινίσεις που δίνονται από το ΙΕΠ στην ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής της αίτησης οι σύλλογοι διδασκόντων που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα θα πρέπει να
προσαρμόσουν τη διδασκαλία τους με βάση το υλικό και τις οδηγίες που θα τους δοθούν! Με άλλα λόγια, το Υπουργείο Παιδείας ζητά τη συμφωνία των εκπαιδευτικών σ’ ένα σύστημα αξιολόγησης αλλά και διδασκαλίας που δεν τους έχει κοινοποιηθεί!

       Σύμφωνα με την Ανακοίνωση του ΙΕΠ «σκοπός της δράσης είναι η εισαγωγή/υιοθέτηση μιας παιδαγωγικά προσανατολισμένης μορφής αξιολόγησης» που επιδιώκει, ανάμεσα σε άλλα,  «την  υποστήριξη διαφοροποίησης της διδασκαλίας και ανταπόκρισης στις εξατομικευμένες ανάγκες των μαθητών, την ενθάρρυνση των μαθητών να συμμετέχουν ενεργά στην αξιολόγηση της προόδου που επιτελούν, την αξιοποίηση της αξιολόγησης ως μαθησιακής διαδικασίας, την αξιοποίηση ποικιλίας αξιολογικών τεχνικών και μεθόδων που θα επιτρέψουν τη συγκέντρωση ποιοτικών και ποσοτικών αξιολογικών δεδομένων για το εύρος των μαθησιακών επιτευγμάτων που αποτιμάται, την αξιολόγηση της ολόπλευρης ανάπτυξης των μαθητών» κλπ

          Ακόμη κι αν παραβλέψει κανείς ότι μέσα σε λίγες γραμμές εμφανίζεται καθόλου τυχαία, 6 φορές η έννοια της αξιολόγησης! σε όλους τους γραμματικούς τύπους, ενώ δεν υπάρχει ούτε λέξη για το μορφωτικό περιεχόμενο και την κατεύθυνση της εκπαίδευσης, οφείλει να κάνει ορισμένες παρατηρήσεις:

            Εύηχες λέξεις και ωραίες έννοιες, κλεμμένες από την  κριτική ριζοσπαστική παιδαγωγική ενός άλλου εκπαιδευτικού συστήματος, που προφανώς δεν χωρά η αριθμητική αξιολόγηση-κατηγοριοποίηση, παρουσιάζονται ως όχημα ενθάρρυνσης και ενίσχυσης των μαθητών, συνεργατικής και κοινωνικής μάθησης, εξατομίκευσης της διδασκαλίας και ισότητας ευκαιριών, ενώ στην πραγματικότητα σχεδιάζεται να χρησιμοποιηθούν σαν διακοσμητικό στοιχείο, μιας συνολικά αντιεκπαιδευτικής πραγματικότητας. Έτσι κι αλλιώς ο τρόπος «αξιολόγησης» των μαθητών δεν μπορεί να ξεκοπεί από την εκπαιδευτική διαδικασία, τους στόχους του σχολείου αλλά και τις ταξικές ανισότητες που υπάρχουν μέσα σ΄ αυτό.Αλήθεια, ποιο είναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο το Υπουργείο ετοιμάζεται να επιβάλει τη λεγόμενη περιγραφική αξιολόγηση των μαθητών; Μήπως είναι πραγματικά οι εξατομικευμένες ανάγκες των μαθητών, όπως με υποκρισία υποστηρίζει το ΙΕΠ; Και αν το Υπουργείο Παιδείας ενδιαφέρεται τόσο για τους μαθητές μας και τις ανάγκες τους γιατί διατηρεί υπερφορτωμένα τμήματα 28 μαθητών; Γιατί έχει αποψιλώσει  όλους τους υποστηρικτικούς θεσμούς, τις βιβλιοθήκες, τα εργαστήρια, την ενισχυτική διδασκαλία;

Ποιος  ακριβώς θα υλοποιεί την «περιγραφική αξιολόγηση» σε ένα σχολείο χωρίς καμιά διοικητική υποστήριξη, με εκπαιδευτικούς που ήδη το γραμματειακό-διοικητικό τους έργο μέσα στο σχολείο «μπατάρει» το εκπαιδευτικό τους, που πηγαινοέρχονται σε 2,3,4 και 5 σχολεία που δεν έχουν …MY school, με μονόωρα μαθήματα, με 150 και 200 ή και 400 μαθητές που ούτε το όνομά τους δεν προλαβαίνουν να μάθουν;

 Τι ακριβώς σημαίνει «περιγραφική αξιολόγηση» για τους μαθητές μας και για τους γονείς τους όταν είναι γνωστό ότι το ερειπωμένο σχολείο και η τσακισμένη οικογένεια δεν έχει τα μέσα να αντιμετωπίσει την «διάγνωση»; Μήπως για να καταλάβουν καλύτερα και γρηγορότερα οι μαθητές μας ότι ο «ατομικός τους φάκελος» δεν επιτρέπει τη συνέχεια των σπουδών τους στο αριστοκρατικό Λύκειο που προετοιμάζεται; Η περιγραφική αξιολόγηση ακόμη κι αν εφαρμοστεί, θα  λειτουργεί μέσα σε αυτό το πλέγμα παραγόντων που προσδιορίζουν τη σχολική επίδοση, χωρίς να παρεμβαίνει ουσιαστικά στην επιρροή τους. Απλά θα διαπιστώνει-περιγράφει  αρνητικά  αποτελέσματα.

Εύλογα δημιουργείται το ερώτημα κατά πόσο η περιγραφική αξιολόγηση των μαθητών θα συνδεθεί με την αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας η οποία είναι στους άμεσους στόχους του υπουργείου Παιδείας. Η ανάπτυξη και η και πρακτικών αξιολόγησης μαθητών καθώς και τα εκπαιδευτικά αποτελέσματα περιλαμβάνονται στους βασικούς δείκτες της αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας με βάση τα προηγούμενα νομοθετικά πλαίσια, τα οποία να σημειώσουμε ότι δεν έχουν καταργηθεί. Η περιγραφική αξιολόγηση των μαθητών αποτελεί έτσι κι αλλιώς  άλλο ένα μεθοδολογικό εργαλείο συλλογής δεδομένων για τη λειτουργία της σχολικής μονάδας. Τίποτα δεν εμποδίζει την περαιτέρω συσχέτιση των περιγραφικών επιδόσεων των μαθητών με την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Τα παρατηρητήρια της αξιολόγησης, οι ηλεκτρονικές πλατφόρμες, οι Επιτροπές τύπου ΑΔΙΠΕ και οι νόμοι της αξιολόγησης, που δεν καταργήθηκαν αλλά είναι ενεργοί,  επιβεβαιώνουν τα παραπάνω.

Είναι τουλάχιστον υποκριτικό τη στιγμή που υποβαθμίζονται συνολικά τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών μας το Υπουργείο να επικεντρώνει στον τρόπο αξιολόγησης. Οι μαθητές μας έχουν, πρώτα από όλα, ανάγκη από ζωή και μόρφωση με δικαιώματα, δασκάλους και καθηγητές, υποδομές και χρηματοδότηση των σχολείων, δομές ειδικής αγωγής, παράλληλης στήριξης, τμήματα ένταξης, τάξεις υποδοχής. Τι κρύβεται λοιπόν πίσω απ’ τα σχέδια του Υπουργείου Παιδείας;

                     Θέλουν κατ’ αρχάς (όπως έχουν κάνει και οι προκάτοχοί τους) να «απορροφήσουν» τα κονδύλια του ΕΣΠΑ με τις «πληρωμένες οδηγίες» για την εδραίωση της εκπαίδευσης της ακριβοπληρωμένης αμάθειας.                    Επιδιώκουν να εσωτερικεύσουν οι μαθητές μας από την πιο μικρή ηλικία την αίσθηση της αδυναμίας τους μέσω ενός ατομικού φακέλου που θα τους ακολουθεί ως βιογραφικό.. Ο μαθητής θα μετατρέπεται σε ατομική φιγούρα που θα κατατάσσεται σε τυποποιημένες κατηγορίες ικανοτήτων, αποσυνδεδεμένη από κοινωνικούς – ιστορικούς προσδιορισμούς. Η σχολική του εξέλιξη θα καθορίζεται κυρίως από «εγγενείς» ατομικές ικανότητες, και η επίδοσή του θα αποτελεί ατομική του υπόθεση και πρόβλημα. 

                      Σκοπεύουν επίσης να αυξήσουν το γραφειοκρατικό φόρτο των εκπαιδευτικών, να ελαστικοποιήσουν  τον εργασιακό τους χρόνο, να τους τυποποιήσουν και να τους μετατρέψουν σε περιγραφικούς συμβολαιογράφους επιδόσεων.

           Το ΥΠΕΘ αποφεύγει συνειδητά να αναλάβει την ευθύνη μιας ουσιαστικής και σε βάθος αντιμετώπισης των πραγματικών  προβλημάτων της Εκπαίδευσης. Μέσα σ’ αυτές τις συνθήκες καλούμε τους συλλόγους διδασκόντων να μην ανταποκριθούν  στην πρόσκληση του Υπουργείου Παιδείας – ΙΕΠ .ΤΟ Δ.Σ.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - rss

Πρόσφατα άρθρα του ΑLFAVITA.GR