Ads 468x60px

Πέμπτη 2 Μαρτίου 2017

Για την αναγνώριση προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα και την μισθολογική εξέλιξη

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ
                                                                                               1-3-2017
Για την αναγνώριση προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα
και την μισθολογική εξέλιξη
      Επειδή υποβλήθηκαν ερωτήματα για την αναγνώριση προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα σας στέλνω συνημμένα τον πρόσφατα ψηφισμένο νόμο 4452/2017 που πήρε ΦΕΚ στις 15-2-2017. Όπως αναφέρεται ρητά στο νόμο η αναγνώριση αφορά μόνο τη βαθμολογική ανέλιξη.
     Με τον νόμο 4354/2015 αποσυνδέθηκε η βαθμολογική από τη μισθολογική εξέλιξη. Mε τον προγενέστερο νόμο 4024/2011 είχαμε
συνδεδεμένα τα μισθολογικά κλιμάκια με τους βαθμούς π.χ. Δ1, Δ2 κ.τ.λ.
Ν.4354/2015
Αρθρο: 8
1.      Το προσωπικό της παραγράφου 1 του προηγούμενου άρθρου εξελίσσεται, ανεξάρτητα από το βαθμό που κάθε φορά κατέχει, σε μισθολογικά κλιμάκια (Μ.Κ.), όπως αυτά ορίζονται στο επόμενο άρθρο.
     Με τον  ίδιο νόμο επαναφέρονται σε ισχύ οι διατάξεις του Ν. 1566/1985 που αφορούν την βαθμολογική εξέλιξη
Ν. 4354-2015
 Αρθρο: 33   Διατηρούμενες διατάξεις
Εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις:
ζ. Των άρθρων 12, 13, 14 του ν. 1566/1985 (Α' 167).
Ν.1566-1985
Αρθρο: 14   Εκπαιδευτικό προσωπικό δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
2. Οι βαθμοί του προσωπικού της προηγούμενης παραγράφου διακρίνονται σε Α', Β' και Γ'. Οι θέσεις όλων των βαθμών είναι σε κάθε κατηγορία και κλάδο οργανικά ενιαίες. Εισαγωγικός βαθμός ορίζεται του καθηγητή ή εκπαιδευτικού εργαστηρίων με βαθμό Γ'………….
Για την προαγωγή των εκπαιδευτικών των κλάδων ΑΤ κατηγορίας στο βαθμό Β' απαιτείται διετής υπηρεσία στο βαθμό Γ' και για την προαγωγή στο βαθμό Α' εξαετής υπηρεσία στο βαθμό Β'.
Για την προαγωγή των εκπαιδευτικών του κλάδου ΑΡ1 στο βαθμό Β' απαιτείται τετραετής υπηρεσία στο βαθμό Γ' και για την προαγωγή στο βαθμό Α' εξαετής υπηρεσία στο βαθμό Β'.
Για την προαγωγή των εκπαιδευτικών του κλάδου ΜΕ1 στο βαθμό Β' απαιτείται εννεαετής υπηρεσία στο βαθμό Γ' και για την προαγωγή στο βαθμό Α' οκταετής υπηρεσία στο βαθμό Β'.
Σχόλιο : η αντιστοίχιση με τα σημερινά αρκτικόλεξα είναι η εξής : ΑΤ=ΠΕ ΑΡ=ΤΕ ΜΕ=ΔΕ
     Με βάση το άρθρο 14 του 1566/1985  το συντριπτικά μεγαλύτερο ποσοστό των εκπαιδευτικών που υπηρετούν αυτή τη στιγμή, γιατί οι διορισμοί των τελευταίων ετών είναι σχεδόν μηδενικοί, έχουν ήδη καταταγεί στον βαθμό Α.
    Συναφές ερώτημα  που έχουν υποβάλλει συνάδελφοι και αφορά το διετές πάγωμα μισθών ( από 1-1-2016 ως 31-12-2017 ) και την αφαίρεση αυτής της διετίας που διανύουμε από την μισθολογική εξέλιξη μας, που θα ενεργοποιηθεί  από 1-1-2018,  δίνεται από τον Ν.3454/2015. Πρόκειται για ακόμη μια «κρυφή» περικοπή των αποδοχών μας η οποία  θα υλοποιηθεί μετά την 1-1-2018 και θα προστεθεί στην κατακρεούργηση των μισθών μας από τις «φιλελεύθερες» βάρβαρες πολιτικές που ασκούν όλες οι Κυβερνήσεις τα τελευταία χρόνια.
Ν.4354-2015
Αρθρο: 26 Μεταβατικές διατάξεις - Μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη των υπηρετούντων υπαλλήλων
1. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, η μισθολογική κατάταξη των υπαλλήλων στα μισθολογικά κλιμάκια του άρθρου 9 πραγματοποιείται σύμφωνα με τα τυπικά τους προσόντα, το χρόνο υπηρεσίας στο φορέα που υπηρετούν, καθώς και το χρόνο υπηρεσίας, που έχει αναγνωριστεί από το φορέα αυτόν, μέχρι και στις 31.12.2015.
2. Μετά τη μισθολογική κατάταξη της προηγούμενης παραγράφου, η μισθολογική εξέλιξη όλων των υπαλλήλων αναστέλλεται μέχρι τις 31.12.2017. Από 1.1.2018 η μισθολογική εξέλιξη ενεργοποιείται εκ νέου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 συνυπολογιζόμενου και του τυχόν πλεονάζοντος χρόνου, που είχε υπολογισθεί κατά την αρχική κατάταξη,  χωρίς όμως να λαμβάνεται υπόψη το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από την ημερομηνία έναρξης ισχύος των διατάξεων του παρόντος νόμου μέχρι τις 31.12.2017.

N.4452-2017 2017-02-15
Αρθρο: 9 Βαθμολογική αναγνώριση προϋπηρεσίας
1. Η αποδεδειγμένη προϋπηρεσία εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και η προϋπηρεσία του Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, η οποία δεν συνιστά πραγματική δημόσια υπηρεσία σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και η οποία έχει αποκτηθεί στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναγνωρίζεται για τη βαθμολογική ένταξη του ανωτέρω προσωπικού μετά το διορισμό και τη μονιμοποίησή του ύστερα από αίτησή του, σύμφωνα με τις παραγράφους 2 έως 4.
2.α) Η προϋπηρεσία που αναγνωρίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος δεν μπορεί να υπερβαίνει τα επτά (7) έτη για εργασιακή σχέση πλήρους απασχόλησης. Σε περίπτωση αναγνώρισης προϋπηρεσίας που αφορά σε εργασιακή σχέση μερικής απασχόλησης, ο αναγνωριζόμενος χρόνος προϋπηρεσίας μειώνεται αναλόγως. Το προσωπικό, στο οποίο αναγνωρίζεται προϋπηρεσία σύμφωνα με την παράγραφο 1, εντάσσεται μετά τη μονιμοποίησή του μέχρι και τον αμέσως προηγούμενο του καταληκτικού βαθμό. Μετά την ένταξη, ο επιπλέον χρόνος της προϋπηρεσίας συνυπολογίζεται ως πλεονάζων στο βαθμό στον οποίο εντάσσεται ο εκπαιδευτικός. Σε αυτούς που κατέχουν ήδη κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος τον καταληκτικό βαθμό της κατηγορίας τους, η προϋπηρεσία που αναγνωρίζεται συνυπολογίζεται ως πλεονάζων χρόνος στο βαθμό αυτό.
β) Αναγνωρίζεται η προϋπηρεσία που συνίσταται σε: αα) άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος ή απασχόληση με έμμισθη εντολή ή/και ββ) εξαρτημένη μισθωτή εργασία.
γ) Η προϋπηρεσία πρέπει:
αα) να έχει αποκτηθεί μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών της κατηγορίας/εκπαιδευτικής βαθμίδας, στην οποία υπηρετεί το προσωπικό της παραγράφου 1 κατά το χρόνο της ένταξης, και μετά την απόκτηση της άδειας άσκησης επαγγέλματος, όπου αυτή απαιτείται, ββ) να είναι συναφής με τα αντικείμενα, στα οποία το προσωπικό της παραγράφου 1 απασχολείται ή είναι δυνατόν να απασχοληθεί, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
δ) Η αίτηση για αναγνώριση της προϋπηρεσίας μπορεί να υποβληθεί και σε περίπτωση μετάταξης σε άλλο κλάδο ή σε άλλη υπηρεσία, εφόσον η προϋπηρεσία αυτή δεν έχει ήδη αναγνωρισθεί. Οι έννομες συνέπειες που απορρέουν από την αναγνώριση της προϋπηρεσίας δεν αίρονται σε περίπτωση υπηρεσιακής μεταβολής του αιτούντος.
3. Για την αναγνώριση της προϋπηρεσίας εκδίδεται απόφαση του αρμόδιου για τη βαθμολογική ένταξη οργάνου, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου. Η βαθμολογική ένταξη ανατρέχει στο χρόνο κρίσης του υπηρεσιακού συμβουλίου. Η διαδικασία που ακολουθείται είναι η ακόλουθη: α) Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην οποία ανήκουν οργανικά. Η αίτηση, προκειμένου να εξετασθεί, πρέπει να συνοδεύεται από τα αναφερόμενα στις περιπτώσεις β' και γ' δικαιολογητικά. Οι αιτήσεις αναγνώρισης παραπέμπονται στο αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο εντός μηνός από την υποβολή τους στην αρμόδια Διεύθυνση.
β) Τα δικαιολογητικά για τους ασκούντες ελευθέριο επάγγελμα και όσους απασχολούνται με έμμισθη εντολή είναι τα ακόλουθα: αα) βεβαίωση από το οικείο επαγγελματικό Επιμελητήριο ή Σύλλογο, από την οποία να προκύπτει η ιδιότητα του μέλους και η διάρκειά της, εφόσον η ιδιότητα αυτή είναι υποχρεωτική για την άσκηση του επαγγέλματος, ββ) εφόσον η ιδιότητα του μέλους επαγγελματικού Επιμελητηρίου ή Συλλόγου δεν είναι υποχρεωτική για την άσκηση του επαγγέλματος, προσκομίζεται άδεια άσκησης επαγγέλματος ή βεβαίωση από την αρμόδια διοικητική αρχή ότι πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του αντίστοιχου επαγγέλματος ή επαγγελματική ταυτότητα, καθώς και βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης, γγ) εφόσον η άδεια άσκησης επαγγέλματος ή η επαγγελματική ταυτότητα ή η έκδοση βεβαίωσης της υποπερίπτωσης ββ' δεν προβλέπονται, προσκομίζεται βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, από την οποία πρέπει να προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης, καθώς και οποιαδήποτε άλλα έγγραφα και στοιχεία, από τα οποία πρέπει να προκύπτει αποδεδειγμένα η προϋπηρεσία, η διάρκεια και η συνάφειά της σύμφωνα με την περίπτωση γ' της παραγράφου 2. Στοιχεία που μπορεί να προσκομίσει ο αιτών είναι ιδίως: συμβάσεις παροχής υπηρεσιών ή έργου, βιβλία του ΚΒΣ, δελτία απόδειξης παροχής υπηρεσιών, τιμολόγια παροχής υπηρεσιών, περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ, δδ) βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει ότι έχουν καλυφθεί όλες οι προς αυτόν ασφαλιστικές εισφορές του αιτούντος για το χρονικό διάστημα που επιχειρείται να αναγνωρισθεί ως προϋπηρεσία κατά τις διατάξεις του παρόντος.
γ) Τα δικαιολογητικά για τους παρέχοντες εξαρτημένη μισθωτή εργασία είναι τα ακόλουθα: αα) άδεια άσκησης επαγγέλματος ή βεβαίωση από την αρμόδια διοικητική αρχή ότι πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του αντίστοιχου επαγγέλματος ή επαγγελματική ταυτότητα, όπου απαιτείται, καθώς και βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, από την οποία πρέπει να προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης και το είδος της εργασίας, ββ) εφόσον από τα ανωτέρω δεν προκύπτει η διάρκεια και το είδος της απασχόλησης, απαιτείται επιπλέον βεβαίωση του εργοδότη, στον οποίο απασχολήθηκε ο αιτών, στην οποία να αναφέρεται ο χρόνος και το είδος της απασχόλησής του, γγ) βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει ότι έχουν καλυφθεί όλες οι προς αυτόν ασφαλιστικές εισφορές του αιτούντος για το χρονικό διάστημα που επιχειρείται να αναγνωρισθεί ως προϋπηρεσία κατά τις διατάξεις του παρόντος.
δ) Το οικείο περιφερειακό υπηρεσιακό συμβούλιο εξετάζει τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων β' και γ' και αποφαίνεται εντός τριών (3) μηνών από την παραπομπή σε αυτό του σχετικού ερωτήματος. Το αρμόδιο όργανο εκδίδει τη σχετική απόφαση εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη διατύπωση σύμφωνης γνώμης του υπηρεσιακού συμβουλίου. Με την απόφαση αναγνώρισης του χρόνου προϋπηρεσίας πραγματοποιείται και η κατάταξη σε βαθμό ή ο συνυπολογισμός της ως πλεονάζοντος χρόνου στο βαθμό που ήδη κατέχει ο ενδιαφερόμενος.
4. Για το προσωπικό της παραγράφου 1 που υπηρετεί κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, ισχύουν οι προθεσμίες του τελευταίου εδαφίου της περίπτωσης α', καθώς και της περίπτωσης δ' της παραγράφου 3.

Αρίδας Μανώλης Αιρετός ΠΥΣΔΕ Αν. Θεσσαλονίκης
( Κιν. 6974419837 ηλ.διευθ. manaridas@gmail.com )

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - rss

Πρόσφατα άρθρα του ΑLFAVITA.GR