Ads 468x60px

Δευτέρα 12 Ιουνίου 2017

Σχέδιο πρακτικού-δήλωσης περί μη συμμετοχής στη διαδικασία αξιολόγησης διευθυντών

Γ΄ ΕΛΜΕ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ                    Θεσσαλονίκη 12/06/2017
Πρ. Κορομηλά 51
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 54622
ΤΗΛ. Επικοινωνίας 6979850143
e-mail:  gelmeth3@gmail.com   
http://3elmethess.blogspot.gr/ 


Συνάδελφοι/συναδέλφισσες  με βάση την απόφαση της ΓΣ 8/6/17 σας αποστέλλουμε σχέδιο πρακτικού-δήλωσης για να χρησιμοποιηθεί από τους συναδέλφους με τυχόν παρατηρήσεις, προσθήκες, συντομεύσεις κατά την εκτίμησή τους, στις συνεδριάσεις της 20ης Ιούνη.


ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ-ΔΗΛΩΣΗΣ

ΔΗλωση των μΟνιμων εκπαιδευτικΩν του……

για μη συμμετοχΗ στηN διαδικασΙα αξιολΟγησης ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ

Σήμερα, Τρίτη 20 Ιουνίου 2017, έπειτα από την πρόσκληση των μόνιμων εκπαιδευτικών του….  με θέμα τη «διατύπωση γνώμης των συνυπηρετούντων μόνιμων εκπαιδευτικών για την επιλογή του Διευθυντή της Σχολικής Μονάδας», οι κάτωθι υπογεγραμμένοι εκπαιδευτικοί του……., δηλώνουμε  ότι δεν πρόκειται να συμμετέχουμε σε καμία διαδικασία αξιολόγησης, για τους εξής λόγους:

·       Με τον καινούριο νόμο (4473/17) επαναφέρεται  το παλιό, διαβλητό, αποτυχημένο και καταδικασμένο από τον κλάδο μοντέλο επιλογής διευθυντών. Η συμμετοχή των συναδέλφων είναι μόνο κατ’  επίφαση, άνευ ουσίας και προσχηματική, καθώς απαξιώνεται πλήρως, αφού δεν μοριοδοτείται.  Η λεγόμενη «έκφραση γνώμης» δεν είναι δεσμευτική και μπορεί να αγνοηθεί πλήρως. Ουσιαστικά η συνέντευξη, με τον υποκειμενικό και αμφισβητούμενο χαρακτήρα της  και η επιλογή από διευρυμένο  -με τον διορισμό (χωρίς κριτήρια) 2 νέων μελών -συμβούλιο επιλογής, παίζουν τον καθοριστικό ρόλο στην επιλογή των διευθυντών.

·       Αποκλείεται η συμμετοχή των συναδέλφων μας αναπληρωτών-ωρομισθίων και έτσι το σώμα των «μονίμων συνυπηρετούντων εκπαιδευτικών» που καλείται να γνωμοδοτήσει»  είναι πρωτοφανές, νομικά έωλο, καθώς δεν ταυτίζεται με τον σύλλογο διδασκόντων, αφού αποκλείονται μέλη του και  ο πρόεδρος του διορίζεται από την διεύθυνση.

·        Το κυριότερο : Η όλη  διαδικασία περί «έκφρασης γνώμης» με την προκαθορισμένη  από το ΙΕΠ «φόρμα αποτίμησης» μετατρέπεται σε αξιολόγηση όπως προβλέπεται από τους Ν 4369/16 αλλά  και τους παλιότερους 3848/10 και το ΠΔ 152/13.

Είναι φανερό πως με το πρόσχημα της γνώμης «των συνυπηρετούντων μόνιμων εκπαιδευτικών» εισάγεται η διαδικασία της αξιολόγησης και επιδιώκεται η  νομιμοποίηση του πλαισίου στο οποίο θα κληθούν να δράσουν τα στελέχη της εκπαίδευσης καθώς και της επικείμενης αυτοαξιολόγησης και  αξιολόγησης της σχολικής μονάδας και του εκπαιδευτικού.

 Είμαστε αντίθετοι στο να καταστούμε αξιολογητές των υποψήφιων διευθυντών, στα πλαίσια μιας αντιδραστικής, αντιπαιδαγωγικής αξιολόγησης και γι’ αυτό απέχουμε από την διαδικασία αξιολόγησής τους.

 Δηλώνουμε, ότι απέχουμε από την σύνταξη πρακτικών αξιολόγησης των υποψηφίων διευθυντών, από την συμπλήρωση ερωτηματολογίων (φύλλα αποτίμησης), υλοποιώντας τις αποφάσεις του συνδικαλιστικού μας οργάνου, Γ΄ ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης  και την «απεργία- αποχή» που κήρυξε από 17/2/2017 η ΑΔΕΔΥ σ όλο το δημόσιο τομέα.

 Υπογραμμίζεται, ότι η «αποχή υπαλλήλων» από συγκεκριμένα καθήκοντα, αποτελεί μορφή απεργίας και προβλέπεται από τις διατάξεις του ν. 1264/82, όπως αυτές έχουν ερμηνευθεί από αρμόδια δικαστήρια (Διοικητικό Εφετείο Αθηνών 486/1995 και ΜΠΑ 2395/2014).

              Επιπροσθέτως, το όργανο, στο οποίο καλούμαστε να συμμετέχουμε δεν αποτελεί συλλογικό όργανο, κατά την έννοια του νόμου, δεν φέρει νόμιμη συγκρότηση, όπως αυτή προβλέπεται στον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, δεν υφίστανται για το λόγο αυτό κανόνες απαρτίας και πλειοψηφίας και εν τέλει δεν μπορεί να λειτουργήσει νομίμως.

   

Οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί του……Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                        Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γιάννης Λαθήρας                             Νίκος Παλάντζας

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - rss

Πρόσφατα άρθρα του ΑLFAVITA.GR