Ads 468x60px

Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2019

ΟΜΑΔΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ


Γ΄ ΕΛΜΕ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ                                           22 /1/ 2019
Πρ. Κορομηλά 51 τκ 54622                                   
τηλ. Επικοινωνίας 6979850143


       ΟΜΑΔΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ:
ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ  ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ.

Η κυβέρνηση και το Υπουργείο Παιδείας με την ψήφιση του Νόμου 4547 για την «Αναδιοργάνωση των Δομών υποστήριξης της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» τον Ιούνη 2018, μεταξύ άλλων προώθησε την υποβάθμιση της Ειδικής Αγωγής και την μεταφορά της ευθύνης ένταξης των μαθητών με ειδικές ανάγκες στα σχολεία και στους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης.
Η ρευστοποίηση των ΚΕΔΔΥ μέσω των ΚΕΣΥ, οδηγεί στην υποβάθμιση των δομών για τη ειδική αγωγή.
Η νέα δομή λειτουργεί με πολύ μικρότερο ειδικευμένο εκπαιδευτικό προσωπικό υποστήριξης.   Έχει μειωθεί πάρα πολύ το εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό που μέχρι τώρα προβλεπόταν στις πενταμελείς επιτροπές διάγνωσης των ΚΕΔΔΥ.  Το βάρος ρίχνεται κατά κύριο λόγο στη συμβουλευτική υποστήριξη.
Η κυβέρνηση υιοθετεί την αντίληψη περί  «λειτουργικότητας της αναπηρίας» και της «συμπερίληψης» που υποστηρίζει η ΕΕ και η παγκόσμια Τράπεζα, ακυρώνοντας με αυτό τον τρόπο τις ανάγκες που προκύπτουν από τη φύση και τη βαρύτητα της αναπηρίας. Το κράτος «απελευθερώνεται» από τις ευθύνες του απέναντι στους αναπήρους και η ιδιωτική πρωτοβουλία αναλαμβάνει  να επεκτείνει την κερδοφορία της από τα πεδία απόσυρσης του κράτους.
Ο νόμος 4547/2018 μεταφέρει το βάρος ένταξης των μαθητών με ειδικές ανάγκες στους συλλόγους εκπαιδευτικών της γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, που φέρουν την ευθύνη να οργανώσουν εξειδικευμένα προγράμματα ένταξης των μαθητών με ειδικές ανάγκες, υποτίθεται με την βοήθεια των ΚΕΣΥ.
Στα πλαίσια αυτά, το Υπουργείο Παιδείας, με την εγκύκλιο 220703/Δ3, που έστειλε σε όλες τις σχολικές μονάδες στις 21/12/2018, μέσα στις διακοπές των Χριστουγέννων με κλειστά σχολεία, καλεί τους Συλλόγους Διδασκόντων να συγκροτήσουν τις Ομάδες Εκπαιδευτικής Υποστήριξης, που προβλέπονται στο άρθρο 11 του ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102 Α/12-06-2018), για τις νέες δομές στην Εκπαίδευση. Δίνεται εντολή, όχι να ιδρυθούν οι γλίσχρες δομές που προβλέπει ο νόμος τους, αλλά να περάσει η ευθύνη εξ’ ολοκλήρου στα γενικά σχολεία και στους εκπαιδευτικούς τους.

Με βάση το άρθρο 11 παράγραφος 2 του ν. 4547 και την εγκύκλιο για τις Ομάδες Εκπαιδευτικής Υποστήριξης προβλέπεται συγκεκριμένα ότι «….στις σχολικές μονάδες που δεν λειτουργεί Ε.Δ.Ε.Α.Υ., συνιστάται για την άσκηση της αρμοδιότητας αυτής ομάδα εκπαιδευτικής υποστήριξης μαθητών, η οποία υποστηρίζεται στο έργο της από το Κ.Ε.Σ.Υ., συγκροτείται με απόφαση του συλλόγου διδασκόντων και αποτελείται από το διευθυντή ή τον υποδιευθυντή του σχολείου, τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό επικοινωνίας με το Κ.Ε.Σ.Υ. και τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό του τμήματος.»
Επιπλέον, για να ασχοληθεί το ΚΕΣΥ με ένα παιδί με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (άρθρο 11, παράγραφος 4β) πρέπει να έχει «αιτιολογημένη εισήγηση του συλλόγου διδασκόντων προς το Κ.Ε.Σ.Υ., από την οποία να προκύπτει ότι έγιναν όλες οι αναγκαίες υποστηρικτικές παρεμβάσεις από τη σχολική μονάδα του μαθητή,
τα αποτελέσματα των παρεμβάσεων αυτών, καθώς και το βραχυχρόνιο πρόγραμμα παρέμβασης, το οποίο έχει συνταχθεί και υλοποιηθεί από την Ε.Δ.Ε.Α.Υ. ή την Ομάδα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης»!
Στην ουσία το ΥΠ.Π.Ε.Θ.  σε όσα σχολεία, δε λειτουργεί Ε.Δ.Ε.Α.Υ. (Επιτροπή Διεπιστημονικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης), που στην πράξη είναι ελάχιστες με ευθύνη του, ζητάει απ’ τους εκπαιδευτικούς των γενικών σχολείων, ούτε λίγο ούτε πολύ, να διαγνώσουν μαθητές με ειδικές ανάγκες αντικαθιστώντας τη διεπιστημονική επιτροπή (!) και να εφαρμόσουν εξειδικευμένα προγράμματα ένταξης, χωρίς να έχουν στα χέρια τους επιστημονική διάγνωση!, χωρίς τις απαιτούμενες γνώσεις και με παντελή έλλειψη εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού.
Προφανώς κάτι τέτοιο είναι αντιεπιστημονικό και αντιπαιδαγωγικό και, εκτός των άλλων, μπορεί να οδηγήσει σε κινδύνους πρώτα και κύρια για το ίδιο το παιδί! Η διαδικασία της αξιολόγησης διάγνωσης είναι έργο διεπιστημονικής ομάδας, η οποία πρέπει να χαράσσει και τους άξονες της εκπαιδευτικής παρέμβασης.
Επιπλέον, η προβλεπόμενη διαδικασία για σταλεί ένας μαθητής  στο ΚΕΣΥ για ατομική αξιολόγηση και αξιολογική έκθεση-γνωμάτευση  είναι χρονοβόρα. Κι επειδή ο χρόνος είναι πολύτιμος για την έγκαιρη εκπαιδευτική υποστήριξη των παιδιών με ειδικές ανάγκες,  στην ουσία εξαναγκάζονται οι οικογένειες των παιδιών αυτών να απευθύνονται στον ιδιωτικό τομέα για την απαραίτητη διάγνωση.
Η συρρίκνωση των δομών της Ειδικής Αγωγής ξεκινάει άμεσα με την υλοποίηση αυτής της απόφασης.
Δεν είναι τυχαίο ότι η απόφαση αυτή εκδόθηκε ταυτόχρονα με την κατάθεση στη βουλή του προσοντολογίου μέσω του οποίου χιλιάδες αναπληρωτές εκπαιδευτικοί που καλύπτουν πάγιες ανάγκες της εκπαίδευσης θα βρεθούν αντιμέτωποι με το φάσμα της απόλυσης και της ανεργίας.
Ο βασικός στόχος για μείωση των αναγκών σε εκπαιδευτικό προσωπικό των δομών της Ειδικής Αγωγής έχει αρχίσει να υλοποιείται .Αντί για μόνιμους μαζικούς διορισμούς όλων των ειδικοτήτων (εκπαιδευτικών, Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού) στα δημόσια σχολεία, ειδικά και γενικά, και αντί για στελέχωση όλων των αναγκαίων δομών της ειδικής αγωγής, ώστε έγκαιρα και με επιστημονικό τρόπο να εξασφαλίζεται σε όλα τα παιδιά με ειδικές ανάγκες η αναγκαία εκπαιδευτική υποστήριξη, μεταφέρεται η ευθύνη  στις πλάτες των εκπαιδευτικών και μάλιστα της γενικής αγωγής!

Η όποια άτυπη παιδαγωγική αξιολόγηση κάνει ο εκάστοτε εκπαιδευτικός στα πλαίσια της εκπαιδευτικής διαδικασίας και πάντα προς όφελος του μαθητή, δεν μπορεί και δεν πρέπει να αντικαταστήσει τη διεπιστημονική αξιολόγηση-διάγνωση αλλά και πλήρη εκπαιδευτική υποστήριξη στην οποία πρέπει να έχει δικαίωμα πρόσβασης κάθε μαθητής.
Υποστηρίζουμε με κάθε τρόπο τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών μας και ειδικότερα των μαθητών με αναπηρίες ή και με ειδικές ανάγκες, το δικαίωμα του κάθε παιδιού να έχει τη θέση του στο δημόσιο σχολείο και στη δομή που έχει ανάγκη!
Απαιτούμε:
  • Την κατάργηση του νόμου 4547.
  • Την πλήρη στελέχωση των δομών της ειδικής αγωγής με όλο τα απαραίτητο προσωπικό, μόνιμους μαζικούς διορισμούς εκπαιδευτικών και  ΕΕΠ και ΕΒΠ
  • τη δημιουργία όλων των αναγκαίων διεπιστημονικών δομών που απαιτούνται, ώστε να γίνεται έγκαιρα - και με τον επιστημονικά ορθό τρόπο - η διαδικασία της έγκαιρης διάγνωσης, της αξιολόγησης και κατ   επέκταση της υποστήριξης.
  • Καλούμε το υπουργείο να ανακαλέσει την σχετική εγκύκλιο.

Με δεδομένη την απουσία εξειδικευμένης δομής ένταξης και υποστήριξης των μαθητών με ειδικές μαθησιακές ανάγκες καλούμε τους εκπαιδευτικούς να μη συγκροτήσουν με απόφαση του συλλόγου διδασκόντων καμιά ομάδα εκπαιδευτικών του σχολείου.
Όπου έχουν αποφασιστεί αυτές οι ομάδες  ή έχουν συγκροτηθεί ερήμην του συλλόγου πρέπει να μείνουν ανενεργές.
Για αυτόν το λόγο κηρύσσει αποχή από κάθε δραστηριότητα που αφορά τις ομάδες αυτές.
Καλούμε το ΔΣ της ΟΛΜΕ να συνεδριάσει άμεσα με το θέμα και να πάρει ανάλογες αποφάσεις που να καλύπτουν συνδικαλιστικά όλον τον κλάδο.
Καλούμε σε παράσταση στο Κ.Ε.Σ.Υ. Δυτ. Θεσσαλονίκης (στην διεύθυνση Δυτικής) την Πέμπτη 21/2 στις 1.30 . Θα ακολουθήσει παράσταση στην περιφερειακή διεύθυνση Κ. Μακεδονίας
Για το Δ.Σ. της ΕΛΜΕ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ              Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
      ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΑΘΗΡΑΣ    ΝΙΚΟΣ ΠΑΛΑΝΤΖΑΣ
                         
Προτεινόμενο κείμενο προς τον σύλλογο διδασκόντων
Ο σύλλογος διδασκόντων δεν διαθέτει τις απαιτούμενες εξειδικευμένες επιστημονικές γνώσεις στην Ειδική Αγωγή, ώστε να ανταποκριθεί έγκαιρα και με επιστημονικό τρόπο, στην ανάγκη εκπαιδευτικής υποστήριξης όλων των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες. 
Επομένως, είναι αντιπαιδαγωγικό και αντιεπιστημονικό να εναπόκειται στους εκπαιδευτικούς του σχολείου η διαδικασία της πρώτης διάγνωσης των παιδιών αυτών, καθώς αυτό οφείλει να είναι αρμοδιότητα διεπιστημονικής επιτροπής.  
Γι΄αυτό τον λόγο επιβάλλεται η κυβέρνηση να στελεχώνει σταθερά και με επάρκεια όλες τις δομές τις ειδικής αγωγής με όλο το αναγκαίο προσωπικό. 
Ως εκ τούτου θεωρούμε ότι η συγκρότηση των ομάδων υποστήριξης και η λειτουργία τους δεν είναι δυνατή με βάση τις θέσεις της  Γ΄ΕΛΜΕ –Θ , αλλά και της ΟΛΜΕ.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - rss

Πρόσφατα άρθρα του ΑLFAVITA.GR