Ads 468x60px

Τετάρτη 3 Απριλίου 2019

Για την «Περιγραφική Αξιολόγηση»


Γ΄ ΕΛΜΕ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ                 Θεσσαλονίκη 3 /4/ 2019
Πρ. Κορομηλά 51 τκ 54622                                   
τηλ. Επικοινωνίας 6979850143

Για την «Περιγραφική Αξιολόγηση»
αξιολογηση.jpgΕίναι σε εξέλιξη αυτό το διάστημα οι επιμορφώσεις Προϊσταμένων και Διευθυντών από τα ΠΕΚΕΣ  και οι συνεδριάσεις των συλλόγων διδασκόντων για την προετοιμασία της εφαρμογής “Περιγραφική Αξιολόγηση στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση”. Οι στόχοι αυτής, όπως αναφέρονται στον Οδηγό, είναι “η ολόπλευρη ανάπτυξη, η εξατομικευμένη και αναλυτική ανατροφοδότηση, η συνεργατική και κοινωνική μάθηση, η διαφοροποίηση και εξατομίκευση της διδασκαλίας και η ουσιαστική ισότητα ευκαιριών».
 Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΙΕΠ «σκοπός της δράσης είναι η εισαγωγή/υιοθέτηση μιας παιδαγωγικά προσανατολισμένης μορφής αξιολόγησης» που επιδιώκει, ανάμεσα σε άλλα,  «την  υποστήριξη διαφοροποίησης της διδασκαλίας και ανταπόκρισης στις εξατομικευμένες ανάγκες των μαθητών, την ενθάρρυνση των μαθητών να συμμετέχουν ενεργά στην αξιολόγηση της προόδου που επιτελούν, την αξιοποίηση της αξιολόγησης ως μαθησιακής διαδικασίας, την αξιοποίηση ποικιλίας αξιολογικών τεχνικών και μεθόδων που θα επιτρέψουν τη συγκέντρωση ποιοτικών και ποσοτικών αξιολογικών δεδομένων για το εύρος των μαθησιακών επιτευγμάτων που αποτιμάται, την αξιολόγηση της ολόπλευρης ανάπτυξης των μαθητών» κλπ
Ακόμη κι αν παραβλέψει κανείς ότι μέσα σε λίγες γραμμές εμφανίζεται καθόλου τυχαία, 6 φορές η έννοια της αξιολόγησης ! σε όλους τους γραμματικούς τύπους, ενώ δεν υπάρχει ούτε λέξη για το μορφωτικό περιεχόμενο και την κατεύθυνση της εκπαίδευσης, οφείλει να κάνει ορισμένες παρατηρήσεις:
Εύηχες λέξεις και ωραίες έννοιες, κλεμμένες από την  κριτική ριζοσπαστική παιδαγωγική ενός άλλου εκπαιδευτικού συστήματος, που προφανώς δεν χωρά η αριθμητική αξιολόγηση-κατηγοριοποίηση, παρουσιάζονται ως όχημα ενθάρρυνσης και ενίσχυσης των μαθητών, συνεργατικής και κοινωνικής μάθησης, εξατομίκευσης της διδασκαλίας και ισότητας ευκαιριών, ενώ στην πραγματικότητα σχεδιάζεται να χρησιμοποιηθούν σαν διακοσμητικό στοιχείο, μιας συνολικά αντιεκπαιδευτικής πραγματικότητας. Έτσι κι αλλιώς ο τρόπος «αξιολόγησης» των μαθητών δεν μπορεί να ξεκοπεί από την εκπαιδευτική διαδικασία, τους στόχους του σχολείου αλλά και τις ταξικές ανισότητες που υπάρχουν μέσα σ αυτό.
Αλήθεια ποιο είναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο το Υπουργείο ετοιμάζεται να επιβάλει τη λεγόμενη περιγραφική αξιολόγηση των μαθητών; Μήπως είναι πραγματικά οι εξατομικευμένες ανάγκες των μαθητών, όπως με υποκρισία υποστηρίζει το ΙΕΠ; Και αν το Υπουργείο Παιδείας ενδιαφέρεται τόσο για τους μαθητές μας και τις ανάγκες τους γιατί διατηρεί υπερφορτωμένα τμήματα 28 μαθητών Γιατί έχει αποψιλώσει  όλους τους υποστηρικτικούς θεσμούς, τις βιβλιοθήκες, τα εργαστήρια, την ενισχυτική διδασκαλία;
2017-10-11_perigrafiki_logo.pngΠοιος  ακριβώς θα υλοποιεί την «περιγραφική αξιολόγηση» σε ένα σχολείο χωρίς καμιά διοικητική υποστήριξη, με εκπαιδευτικούς που ήδη το γραμματειακό-διοικητικό τους έργο μέσα στο σχολείο «μπατάρει» το εκπαιδευτικό τους, που πηγαινοέρχονται σε, 2,3,4 και 5 σχολεία που δεν έχουν …Mυ school, με μονόωρα μαθήματα, με 150 και 200 ή και 400 μαθητές που ούτε το όνομά τους δεν προλαβαίνουν να μάθουν;
 Τι ακριβώς σημαίνει «περιγραφική αξιολόγηση» για τους μαθητές μας και για τους γονείς τους όταν είναι γνωστό ότι το ερειπωμένο σχολείο και η τσακισμένη οικογένεια δεν έχει τα μέσα να αντιμετωπίσει την «διάγνωση»; Μήπως για να καταλάβουν καλύτερα και γρηγορότερα οι μαθητές μας ότι ο «ατομικός τους φάκελος» δεν επιτρέπει τη συνέχεια των σπουδών τους στο αριστοκρατικό Λύκειο που προετοιμάζεται; Η περιγραφική αξιολόγηση ακόμη κι αν εφαρμοστεί, θα  λειτουργεί μέσα σε αυτό το πλέγμα παραγόντων που προσδιορίζουν τη σχολική επίδοση, χωρίς να παρεμβαίνει ουσιαστικά στην επιρροή τους .Απλά θα διαπιστώνει-περιγράφει  αρνητικά  αποτελέσματα.
Εύλογα δημιουργείται το ερώτημα κατά πόσο η περιγραφική αξιολόγηση των μαθητών θα συνδεθεί με την αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας η οποία είναι στους άμεσους στόχους του υπουργείου Παιδείας. Η ανάπτυξη και η και πρακτικών αξιολόγησης μαθητών καθώς και τα εκπαιδευτικά αποτελέσματα περιλαμβάνονται στους βασικούς δείκτες της αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας με βάση τα προηγούμενα νομοθετικά πλαίσια, τα οποία να σημειώσουμε ότι δεν έχουν καταργηθεί. Η περιγραφική αξιολόγηση των μαθητών αποτελεί έτσι κι αλλιώς  άλλο ένα μεθοδολογικό εργαλείο συλλογής δεδομένων για τη λειτουργία της σχολικής μονάδας. Τίποτα δεν εμποδίζει την περαιτέρω συσχέτιση των περιγραφικών επιδόσεων των μαθητών με την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Τα παρατηρητήρια της αξιολόγησης, οι ηλεκτρονικές πλατφόρμες, οι Επιτροπές τύπου ΑΔΙΠΕ που δεν καταργήθηκαν επιβεβαιώνουν τα παραπάνω.
Η κυβέρνηση και το  Υπουργείο Παιδείας έχουν δώσει δείγματα νομοθετικής γραφής, για το κατά πόσο κόπτονται για την αναβάθμιση των μορφωτικών δικαιωμάτων των μαθητών μας, για το ευνοϊκό παιδαγωγικό περιβάλλον που καλούνται  να προσφέρουν οι εκπαιδευτικοί. Κινήθηκαν στην κατεύθυνση της παραπέρα υποβάθμισης, της υποχρηματοδότησης των σχολείων. Για το όποιο εργαλείο παιδαγωγικής αξιολόγησης των μαθητών θα είχε ουσία να συζητάμε στο βαθμό που θα άλλαζαν ή θα βελτιώνονταν οι όροι για την αξιοποίησή του, δηλαδή η ίδια η σχολική πραγματικότητα.
Ένα ελάχιστο βήμα π.χ. είναι οι  μαζικοί μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών, τα ολιγομελή τμήματα, η διαμόρφωση του περιεχομένου των μαθημάτων με ορθολογικό και επιστημονικό τρόπο, η πλαισίωση της διαδικασίας  από επιστημονικές ειδικότητες (ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς), ο κάθε επιστήμονας να διδάσκει το επιστημονικό του αντικείμενο, οι δομές ειδικής αγωγής να λειτουργούν σε κάθε σχολική μονάδα με το εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, να εντάσσονται όλοι οι μαθητές στη δομή που έχουν ανάγκη, να ενταχθούν ουσιαστικά οι πρόσφυγες και οι μετανάστες στην εκπαίδευση.
Είναι τουλάχιστον υποκριτικό τη στιγμή που υποβαθμίζονται συνολικά τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών μας το Υπουργείο να επικεντρώνει στον τρόπο αξιολόγησης. Οι μαθητές μας έχουν, πρώτα από όλα, ανάγκη από ζωή και μόρφωση με δικαιώματα, δασκάλους και καθηγητές, υποδομές και χρηματοδότηση των σχολείων, δομές ειδικής αγωγής, παράλληλης στήριξης, τμήματα ένταξης, τάξεις υποδοχής. Θεωρούμε ότι ο καλύτερος τρόπος παρακολούθησης της μαθησιακής πορείας ενός μαθητή είναι ο συλλογικός σχεδιασμός της παιδαγωγικής πράξης Σε αυτή τη βάση, πρέπει να προβλέπεται διαρκής ενημέρωση των γονέων για την πορεία του τμήματος και σε συνάρτηση με αυτήν και κάθε μαθητή – μαθήτριας.
 Τι κρύβεται λοιπόν πίσω απ’ τα σχέδια του Υπουργείου Παιδείας;
  • Θέλουν κατ’ αρχάς να «απορροφήσουν» τα κονδύλια του ΕΣΠΑ με τις «πληρωμένες οδηγίες» για την εδραίωση της εκπαίδευσης της ακριβοπληρωμένης αμάθειας.
  • Επιδιώκουν να εσωτερικεύσουν οι μαθητές μας από την πιο μικρή ηλικία την αίσθηση της αδυναμίας τους μέσω ενός ατομικού φακέλου που θα τους ακολουθεί ως βιογραφικό.. Ο μαθητής θα μετατρέπεται σε ατομική φιγούρα που θα κατατάσσεται σε τυποποιημένες κατηγορίες ικανοτήτων, αποσυνδεδεμένη από κοινωνικούς – ιστορικούς προσδιορισμούς. Η σχολική του εξέλιξη θα καθορίζεται κυρίως από «εγγενείς» ατομικές ικανότητες, και η επίδοσή του θα αποτελεί ατομική του υπόθεση και πρόβλημα. 
  • Σκοπεύουν επίσης να αυξήσουν το γραφειοκρατικό φόρτο των εκπαιδευτικών, να ελαστικοποιήσουν  τον εργασιακό τους χρόνο, να τους τυποποιήσουν και να τους μετατρέψουν σε περιγραφικούς συμβολαιογράφους επιδόσεων.  Πρόκειται  για μια διαδικασία που απαιτεί επιπλέον φόρτο εργασίας για τους εκπαιδευτικούς  χωρίς όμως παιδαγωγικά οφέλη για τους μαθητές μας.
Το ΥΠΕΘ αποφεύγει συνειδητά να αναλάβει την ευθύνη μιας ουσιαστικής και σε βάθος αντιμετώπισης των πραγματικών  προβλημάτων της Εκπαίδευσης..
Μέσα σ’ αυτές τις συνθήκες :
  • Καλούμε τους συλλόγους διδασκόντων να μην συμμετάσχουν σε τέτοιου είδους διαδικασίες.
  • Η ΕΛΜΕ παρέχει συνδικαλιστική κάλυψη για μη συμμετοχή στην εν λόγω διαδικασία.  
  • Καλούμε την ΟΛΜΕ να τοποθετηθεί σε αντίστοιχη κατεύθυνση.
  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ   Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 Γιάννης Λαθήρας    Νίκος Παλάντζας
0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - rss

Πρόσφατα άρθρα του ΑLFAVITA.GR