Ads 468x60px

Παρασκευή, 22 Μαΐου 2020

ΟΧΙ στη ζωντανή αναμετάδοση των μαθημάτων από τη σχολική τάξη με τη χρήση κάμερας

 
Ενισχύουμε το ηχηρό καθολικό μήνυμα των εκπαιδευτικών για την κατάργηση της τροπολογίας και της Υ.Α.  για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση και τη ζωντανή αναμετάδοση του μαθήματος από τις σχολικές τάξεις και με αποφάσεις των συλλόγων διδασκόντων . 
Στα πλαίσια αυτά σας αποστέλλουμε :
 • ενδεικτικό σχέδιο για απόφαση συλλόγου διδασκόντων περί μη μετάδοσης των μαθημάτων από τις τάξεις του σχολείου.
 •  την απόφαση του Γ.Σ. της ΑΔΕΔΥ για απεργία-αποχή από τη ζωντανή αναμετάδοση των μαθημάτων από τη σχολική τάξη με τη χρήση κάμερας(20-5-2020)
Υπενθυμίζουμε τις αποφάσεις της Γ΄ΕΛΜΕ-Θ :

ΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ της τροπολογίας κι της Υ.Α. για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση και τη ζωντανή αναμετάδοση του μαθήματος στις σχολικές τάξεις!

- Καλούμε τους Συλλόγους Διδασκόντων να πάρουν αποφάσεις ενάντια στο μέτρο της ζωντανής μετάδοσης των μαθημάτων, και να μην το εφαρμόσουν στα σχολεία τους.
-Καλούμε τους συναδέλφους να μη δεχθούν να κάνουν μάθημα με ζωντανή μετάδοση και να μη προχωρήσουν στη σύγχρονη εξ αποστάσεως-τηλεκπαίδευση, όταν ξεκινήσουν να διδάσκουν  δια ζώσης.
-Κηρύσσουμε  απεργία – αποχή σε σχολεία και τάξεις, αν επιχειρηθεί να εφαρμοστεί   ζωντανή αναμετάδοση μαθημάτων.
-Καλούμε τους γονείς να καταθέτουν δηλώσεις άρνησης αναμετάδοσης εικόνας και ήχου των παιδιών τους σε κάθε απόπειρα εφαρμογής της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης.

 •  Σχέδιο πρακτικού για απόφαση συλλόγου διδασκόντων περί μη μετάδοσης μαθημάτων από  τις τάξεις του σχολείου


Ο Σύλλογος διδασκόντων του …………………………. συνεδρίασε την …………………….. με θέμα τη δυνατότητα η σχολική μας μονάδα να παρέχει «σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση», απευθείας αναμετάδοση μαθήματος σε λειτουργούντα τμήματα και σε πραγματικό χρόνο από εκπαιδευτικό, με τη χρήση κατάλληλων μέσων τεχνολογίας, για τους απόντες μαθητές ή ταυτόχρονα για παρόντες και απόντες μαθητές.
Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου  δηλώνουν πως δε συμμετέχουν στην εφαρμογή της ΥΑ «ΦΕΚ 1859, αριθ. απόφασης 57233/Υ1, Σύγχρονη εξ  αποστάσεως εκπαίδευση»
Δηλώνουμε την αντίθεση μας και δεν αποδεχόμαστε αυτή τη διαδικασία για εκπαιδευτικούς, παιδαγωγικούς, ψυχολογικούς και κοινωνικούς λόγους. Η διδασκαλία προϋποθέτει προσωπική επαφή, ψυχική επικοινωνία, κλίμα εμπιστοσύνης και ελευθερίας. Ζητούμενο κάθε φορά η δημοκρατική αλληλεπίδραση και η συνεργασία της ομάδας και όχι ο ακαδημαϊκός μονόλογος του δασκάλου ή οι παράλληλοι μονόλογοι των μαθητών. Η μετατροπή της διδασκαλίας σε υποβαθμισμένο θέαμα παροχής πληροφοριών και δεξιοτήτων εναντιώνεται στις μορφωτικές ανάγκες των παιδιών και τα εργασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών Επιπλέον, δε θα επιτρέψουμε, και με τη δική μας συναίνεση, κάθε πιθανότητα παραβίασης των συνταγματικά κατοχυρωμένων προσωπικών δεδομένων μαθητών και εκπαιδευτικών .Θα υπερασπιστούμε τα δικαιώματα και την αξιοπρέπεια, και τη δική μας, και των μαθητών μας.
Ως εκ τούτου, ουδεµία διαδικασία που αφορά τη  ΖΩΝΤΑΝΗ  ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΣΗ από τη  σχολική τάξη  δεν υλοποιείται στο σχολείο μας.
Σε περίπτωση που επιχειρηθεί η εφαρμογή της ,θα αρνηθούμε την υλοποίησή της  κηρύσσοντας απεργία – αποχή,  έχοντας τη συνδικαλιστική κάλυψη των συνδικαλιστικών μας  οργάνων (ΟΛΜΕ (16/5/20,  απόφαση Γ.Σ. Γ΄ΕΛΜΕ-Θ 12/5/2020 – απόφαση Γενικού Συμβουλίου ΑΔΕΔΥ20/05/2020)


 •  

Αθήνα, 20.05.2020

Αρ. Πρωτ: 154
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ & ΨΥΛΛΑ 2
105 57 ΑΘΗΝΑ
Τηλ 213.16.16.900
Fax 2103246165
             adedy1@adedy.gr


 • ΑΠΟΦΑΣΗ
  του Γενικού Συμβουλίου της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. 20/05/2020

  Πρόταση για απεργία-αποχή από τη ζωντανή αναμετάδοση των μαθημάτων από τη σχολική τάξη με τη χρήση κάμερας

  Το Γενικό Συμβούλιο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. στη συνεδρίασή του στις 20 του Μαΐου του 2020, λαμβάνοντας υπόψη το εκπαιδευτικό πλαίσιο, την παιδαγωγική και κοινωνική σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητών, την παιδαγωγική σχέση που αναπτύσσεται εντός της σχολικής τάξης, και τα προσωπικά δεδομένα εκπαιδευτικών-μαθητών, αποφάσισε να στηρίξει τις Ομοσπονδίες των Εκπαιδευτικών και την πάνδημη απαίτηση όλου του λαού, ενάντια στην τροπολογία που εισάγει τη ζωντανή αναμετάδοση των μαθημάτων από τη σχολική τάξη με την τοποθέτηση κάμερας.
  Για το λόγο αυτό το Γενικό Συμβούλιο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. αποφάσισε την προκήρυξη απεργίας-αποχής από την εφαρμογή των διατάξεων που  περιλαμβάνονται στην υπ’ αρ. 57233/Υ1/2020 [ΦΕΚ 1859/Β/15-5-2020] Κοινή Υπουργική Απόφαση «Σύγχρονη εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση» σε εφαρμογή της διάταξης του άρ. 63 του N. 4686/2020 και των συνακόλουθων εφαρμοστικών εγκυκλίων που την διέπουν και οδηγούν στην απαράδεκτη, από κάθε άποψη, διαδικασία της ζωντανής μετάδοσης των μαθημάτων μέσα από την σχολική αίθουσα. 
  Απαιτούμε εδώ και τώρα να καταργηθεί η τροπολογία και η Υπουργική Απόφαση της κυβέρνησης. 
  Για το Γενικό Συμβούλιο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
                         
  Ο Πρόεδρος
  Ο Γραμματέας

  Μούσιος Απόστολος 
  Κουσκουλής Γιώργος

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - rss

Πρόσφατα άρθρα του ΑLFAVITA.GR